43. Zjazd Polskiego
Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego

Gdańsk, 16-19 września 2020 r

Rejestracja

Szanowni Państwo!

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 2020 r. będą organizatorami Zjazdu naszego Towarzystwa. Na Pomorzu Gdańskim będzie to czwarte takie spotkanie.

Pierwsze, zorganizowane przez Henryka Cetkowskiego, ordynatora Oddziału Ortopedii w Gdyni, twórcę polskiej ortopedii w naszym regionie, odbyło się w Gdyni w 1946 r. Tematyka tego VII Zjazdu PTOiTr. dotyczyła spraw wówczas najbardziej aktualnych, takich jak leczenie gruźlicy stawu biodrowego oraz leczenie urazów wojennych.

Powstanie Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku w 1953 r. wpłynęło na dalszy rozwój ortopedii na Pomorzu i zorganizowanie kolejnego XIII Zjazdu Towarzystwa w 1959 r. przez prof. Alfonsa Sengera. Tematem Zjazdu były zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego oraz leczenie gruźlicy kostno-stawowej.

Po kilkunastu latach, w 1976 r., prof. Antoni Hlavaty organizuje kolejny, XXI Zjazd naszego Towarzystwa poświęcony leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz zastosowaniu stabilnej osteosyntezy. W 1992 r., już w niepodległej Polsce, prof. Józef Szczekot organizuje z dużym rozmachem XXIX Zjazd PTOiTr. Tematyka Zjazdu to operacyjne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa oraz obrażenia stawu kolanowego. Zjazd ten został zapamiętany przez wielu ortopedów bardzo pozytywnie jako wydarzenie naukowe, ale także ze względu na świetną organizację. Od tamtego Zjazdu upłynęło trochę czasu – dynamiczny rozwój Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku oraz ortopedii na Pomorzu zachęcił nas do organizacji kolejnego Zjazdu Naukowego naszego Towarzystwa.

Tradycyjnie tematyka zjazdu odnosi się do tych dziedzin w ortopedii, w których Gdańska Klinika jest wiodąca: deformacja kręgosłupa, urazy kończyny górnej oraz leczenie łagodnych nowotworów kości. Z pewnością nie zabraknie tematów do dyskusji – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, takich jak przyoperacyjna tomografia komputerowa, nawigacja, termoablacja czy mikroskop operacyjny, pomagamy naszym pacjentom dużo lepiej i bezpieczniej, łamiemy bariery i ograniczenia.

Zadaniem stojącym przed nami podczas tego Zjazdu jest próba stworzenia zaleceń dotyczących traumatologii narządu dla młodych ludzi szkolących się nie tylko w ortopedii, ale również w neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej czy ratownictwie medycznym. Wiedza ta skierowana jest również do lekarzy szkolących się w radiologii i rehabilitacji. Chcemy, aby formuła Zjazdu ułatwiała nie tylko naukę praktyczną traumatologii, ale również zdanie egzaminu specjalistycznego.

Podejmujemy się trudnego zadania, ale wierzymy, że możemy to zrobić przy współpracy ośrodków ortopedycznych na Pomorzu i w całej Polsce. Sprzyjać nam będzie magiczne miejsce, jakim jest Gdańsk, wspaniała architektura, zabytki, Morze Bałtyckie, które z pewnością zostawią niezapomniane wrażenie na uczestnikach.

Zapraszamy do Gdańska


speakers

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz Mazurek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 43. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed

Data i miejsce obrad:

16-19 września 2020
Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO
Żaglowa 11
80-560 Gdańsk


PROGRAM

Główne tematy 43 Zjazdu PTOiTr.

Deformacje kręgosłupa,
Urazy kończyny górnej,
Leczenie łagodnych nowotworów kości,
Rekomendacje w ortopedii.

Rejestracja

Opłaty należy wpłacać na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów w czasie ZJAZDU
Materiały konferencyjne: identyfikator, teczkę, program
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ZJEŻDZIE złożonej drogą na adres biuro@med-media.pl do dnia 30.06.2020 roku, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże pomniejszona ona będzie o 25% wartości całości wpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJ

Komitety

Komitet Naukowy

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz MazurekKomitet Organizacyjny

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz Mazurek

Streszczenia

w przygotowaniu...

PATRONATY

SPONSORZY I WYSTAWCY

W sprawach udziału w zjeździe w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:

Jacek Wachowski

tel. +48 606 731 369

e-mail: jacek.wachowski@med-media.pl

ORGANIZATOR WYKONAWCZY

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

e-mail: biuro@med-media.pl
www.med-media.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

PREZES ELEKT PTOiTr profesor Tomasz Mazurek

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii GUMed
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

e-mail: mazurek@gumed.edu.pl

tel: 58 764 02 10